eTwinning - europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, tworząca w ten sposób nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół. Tematyka projektów realizowanych w ramach eTwinning nawiązuje do podstawy programowej. Udział w programie pozwala pracować z dziećmi metodą projektu, czyli pracy uczniów w zespole międzynarodowym w celu rozwiązanie konkretnego problemu. Dzięki eTwinning uczniowie chętnie i szybko uczą się języków oraz doskonalą umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. https://etwinning.pl

Odznaki


Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie 

-  po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym,  85 polskich placówek w Polsce otrzymało

 Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021 

w tym nasza szkoła!
Nagrodzone tą odznaką szkoły i nauczyciel, to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

- praktyka cyfrowa
- praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
- twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
- promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
- promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów
Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 pracowali nad projektem eTwinning

"The incredible adventure of little Melina” 
(Niesamowita przygoda małej Meliny)

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole

Krajową Odznakę Jakości!

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Nasz projekt, po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi,
współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania. 
Przyznana Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW