eTwinning - europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, tworząca w ten sposób nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół. Tematyka projektów realizowanych w ramach eTwinning nawiązuje do podstawy programowej. Udział w programie pozwala pracować z dziećmi metodą projektu, czyli pracy uczniów w zespole międzynarodowym w celu rozwiązanie konkretnego problemu. Dzięki eTwinning uczniowie chętnie i szybko uczą się języków oraz doskonalą umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. https://etwinning.pl

   Odznaki


Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie 
- po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym,  85 polskich placówek w Polsce, w tym nasza szkoła, otrzymało odznakę

Szkoła eTwinning 2020-2021
Szkoły, którym ta odznaka zostaje przyznana
- odznaczają  się dużą widocznością na szczeblu europejskim
- stają  się częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning

- zostają uznane za liderów w następujących obszarach:
- praktyki cyfrowe
- praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
- innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
- promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
- promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

Krajowa Odznaka Jakości - National Quality Label
Krajowa Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi,
a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską. 
Projekty, po spełnieniu wymogów formalnych, zostają ocenione pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania. Przyznana Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu.

Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 pracowali w projekcie eTwinning "Green and healthy schools" 
Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole Krajową Odznakę Jakości!

Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 pracowali w projekcie eTwinning "Healthy eating, healthy living" 
Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole Krajową Odznakę Jakości!

Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 pracowali w projekcie eTwinning "The Book of the Four Seasons"  (Księga 4 pór roku)
Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole Krajową Odznakę Jakości!


Wspaniała wiadomość dla uczniów NSP w Jabłonnie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 pracowali nad projektem eTwinning "The incredible adventure of little Melina” 
(Niesamowita przygoda małej Meliny)
Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Szkole Krajową Odznakę Jakości!
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW