The incredible adventure of little Mellina

Projekt dotyczy pszczoły, tego niezwykle ważnego owada dla naszego ekosystemu, lasu i związanych z nim zagrożeń. Chodzi również o ochronę i zachowanie przyrody i żyjących w niej stworzeń. Podstawowym celem jest zgromadzenie dzieci z różnych krajów, aby wspólnie się uczyły i pracowały. Aby to osiągnąć, zastosujemy technologię użytkową i języki obce. Nasi uczniowie stworzą własną historię o pszczołach, lesie i tym, co możemy zrobić, aby je chronić https://www.calameo.com/read/005831818e3da3ee3dd01 Jolanta Zamoyska, uczniowie klasy Vb

Fairy Tales of my Country

Uczniowie w kreatywny sposób opowiadają słynne baśnie ze swojego kraju, rodzinnego miasta, regionu it.Te stare opowieści nie zostaną zapomniane, bo będą opowiadane na całym świecie. Uczniowie  zdobywają wiedzę o dziedzictwie z własnego i innych krajów. Zadanie polega na przedstawieniu angielskiej wersji opowieści pozostałym partnerom. Historię można opowiedzieć na różne kreatywne sposoby: audio, rysunek, malowanie wideo, Kamishibai - Jolanta Zamoyska Markiewicz, uczniowie klasy Vc
Bazyliszek 
https://www.storyjumper.com/book/index/71434645/eTwinning-Project-2019

Pop Art

Uczniowie  uwielbiają być kreatywni, a dzięki Pop Art dzieci będą mogły wykorzystać wyobraźnię do tworzenia własnych zdjęć. Główną ideą jest wytwarzanie onomatopei przy użyciu różnych materiałów i technik. Opieramy nasz projekt na sztuce Roya Lichtensteina. W swoich komiksach wykorzystywał sztukę onomatopei.Na koniec podzielimy się naszymi wynikami z naszymi partnerami przez eTwinning.
https://twinspace.etwinning.net/66584/home p. Jolanta Zamoyska Markiewicz, uczniowie klasy Vb

Let's make friends

Zapoznajemy korespondencyjnych przyjaciół. Opisujemy siebie, dzielimy  się naszymi kulturami - listem lub e-mailem (lub jednym i drugim). Po angielsku. Możemy również wymienić pudełko kulturowe na typowe przedmioty z naszego kraju. Możemy stworzyć blog, aby przesłać zdjęcia pokazujące, że napisaliśmy te listy. Następnie możemy organizować spotkania przez Skype https://twinspace.etwinning.net/65888/home
p. Jolanta Zamoyska Markiewicz, uczniowie klasy Vb, Vc

Tell me about you

Ten projekt jest zabawnym sposobem dla naszych uczniów na poprawę umiejętności uczenia się. Po pierwsze, nasi uczniowie mogą wymieniać pocztówki lub e-maile z opisem siebie (hobby, rodzina, ...), dlatego ćwiczymy umiejętności pisania i czytania oraz możemy stworzyć blog, aby przesłać zdjęcia pokazujące, że otrzymaliśmy pocztówki (umiejętności medialne). Następnie możemy organizować spotkania przez Skype (umiejętność mówienia i słuchania). Wreszcie mogą stworzyć film wyjaśniający, a także pokazujący, jak wygląda ich codzienne życie (rutyna) lub jak wygląda ich szkoła https://twinspace.etwinning.net/67001/home
p. Jolanta Zamoyska Markiewicz, uczniowie klasy Vb, Vc

Happy birthday Poland - wydarzenie

..
.........
..........
...............

,,,,
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW