Spice English Up
Głównym celem projektu jest integracja narzędzi Web 2.0, tak, aby uczniowie poprawili swoje umiejętności w zakresie ICT
i języka angielskiego. Inspiracją do stworzenia projektu był cytat Johna Deweya
„Jeśli uczymy dzisiejszych uczniów, tak jak wczoraj, okradamy ich z jutra”.  

W roku szkolnym 2019/2020 klasa VIb realizuje wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Gruzji 
i Chorwacji projekt, który ma na celu podniesienie poziomu ogólnej wiedzy uczniów oraz rozwój ich umiejętności praktycznych 
z zakresu ICT (narzędzia 2.0)
 Wszyscy uczestnicy projektu podzieleni zostali na międzynarodowe grupy, w których realizują większość zadań, 
co pozytywnie wpływa na ich kompetencje językowe, komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. 

Vocaroo to  rejestrator dźwięku online. Klikamy, nagrywamy, a potem odsłuchujemy.
W nauce języków obcych vocaroo jest niezastąpionym narzędziem do ćwiczenia mówienia,
świetnym zwłaszcza dla dyslektyków  https://vocaroo.com/OXauyOER7sp
i

W czasie epidemii uczniowie pozostają w domach, ale za to są aktywni na blogu  https://spiceenglishup.edublogs.org/

l
Uczniowie poznali aplikacje VOKI oraz AVACHARA, a ponadto nauczyli się korzystać z Twinspace .


                                                            S P E A K I N G

 Poznajemy aplikację Quiver - 3D Coloring App. Jest naprawdę świetna. Pozwala „ożywić” kolorowane przez uczniów postaci, które na telefonie i tablecie wydają dźwięki, poruszają się i wyglądają w taki sposób, w jaki zostały przez dzieci pokolorowane. 

Programy do tworzenia chmur wyrazowych to ciekawe narzędzie.
Jednym z nich jest 
WordArt


Kolejne oswojone przez nas narzędzie to LearningApps.
Umożliwia ono tworzenie gierek edukacyjnych np: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, wykreślanka słowna, puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory, oś czasu i ustalanie kolejności, krzyżówka, tekst z lukami, quiz, głosowanie, matrix, wspólne pisanie, kalendarz, mapa myśli itp. 

To jest naprawdę takie niesamowite – ledwie uczniowie dowiedzieli się ode mnie jak korzystać z LearningApps”, a w ciągu kilkunastu minut stworzyli świetne gry edukacyjne. Dzieci są dużo szybsze i lepsze, w korzystaniu  z nowych technologii - niż my. 
....


..
.....


...

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW